navigation
Text schließen
Da Schnella

Da Schnella, des war i oiwei scho
do bin i g'rennt grad ais wos i kinna ho
dann hams ma gsogt: geh iatz renn ned gar a so
dann hob i gsogt: i ned anders ko

Am Sonntag, do war i Heamaschtraut
do kim i hi, ham de grad mein Bruadan g'haut
i geh hi, hob de drei recht bös o'g'schaut
dann ham se se nimma traut

A Maderl, des hätt i aa moi gseng
am Grohaitinger Kiata, do is's g'wenn
auf amoi, do hob es dann nimma gseng
is a anderer schnella g'wenn

                                © Haglmo 2002